Voor welke werknemers krijg ik een mobiliteitsbonus?

U krijgt een mobiliteitsbonus als u iemand van 56 jaar of ouder met een uitkering in dienst neemt.

U kunt ook in andere situaties een mobiliteitsbonus krijgen. Bijvoorbeeld als u iemand met een langdurige ziekte of handicap in dienst neemt die ten minste het minimumloon gaat verdienen.

Let op: vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de mobiliteitsbonus. Lees hierover meer bij Voordelen en regelingen en bij Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).