Hoe hoog is mijn mobiliteitsbonus als ik een werknemer in dienst neem die 56 jaar of ouder is?

Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en een uitkering heeft? Dan is uw mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar lang jaarlijks € 7000. Vanaf 1 januari 2015 is de leeftijd verhoogd naar 56 jaar.

Let op: vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de mobiliteitsbonus. Lees hierover meer bij Voordelen en regelingen en bij Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).