De hoogte van het quotumpercentage wordt jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgesteld. Het quotumpercentage 2024 voor de overheid is 2,76%. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Dit maakt het ministerie van SZW jaarlijks bekend via de banenmonitor. In 2024 wordt er nog geen quotumheffing opgelegd.