NOW: wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Als u gebruikt wilt maken van de noodmaatregel, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt. 
  • U verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020. 

NOW aanvragen

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Daarna kunt u een verlenging aanvragen voor nog eens 3 maanden. Voor die verlenging kunnen extra voorwaarden gelden. Voor aanvragen boven een nog te bepalen bedrag heeft u een accountantsverklaring nodig.

Wij werken eraan om de regeling te laten ingaan op maandag 6 april. De periode waarover u tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet van deze datum af. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Binnen 4 weken na de aanvraag kunt u de eerste voorschotbetaling van UWV verwachten.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat u kwijt bent aan loonkosten). Bijvoorbeeld:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom (90% van 100%). 
  • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom (90% van 50%). 
  • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom (90% van 25%).

Op basis van uw aanvraag betalen wij u een voorschot. Dit voorschot is 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf beoordelen wij hoeveel omzetverlies u echt heeft gehad. Blijkt achteraf dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u een nabetaling.

Meer informatie

Lees meer over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid(NOW) op rijksoverheid.nl.