LKV: is uitstel mogelijk als het door de coronacrisis niet lukt om op tijd de doelgroepverklaring LKV aan te vragen?

Voor doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020, geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden in plaats van 3 maanden. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de wettelijke aanvraagtermijn van 3 maanden.

Waarom was de termijn verlengd?

Om het loonkostenvoordeel (LKV) te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Volgens de wet moet uw werknemer deze doelgroepverklaring aanvragen binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gegaan. Door de coronacrisis lukte het soms niet om de aanvraag op tijd te doen. Bijvoorbeeld omdat kantoren dicht waren.

Meer informatie over het loonkostenvoordeel (LKV)