NOW: ik vermoed dat een werkgever misbruik maakt van de NOW. Wat kan ik doen?

Als u denkt dat een werkgever misbruik maakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), dan kunt u dit bij ons melden. U doet dit via meldmisbruiknow@uwv.nl.