Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers met een payrollovereenkomst dezelfde arbeidsvoorwaarden als de overige werknemers binnen uw organisatie (Wet arbeidsmarkt in balans). Dat betekent dat de payrollwerknemers misschien recht hebben op een uitkering wegens onwerkbaar weer. Deze voorwaarde moet dan wel zijn opgenomen in uw cao.