Regeling vorst-WW voor bouwsector

Bent u een werkgever in de sector Bouwnijverheid? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling vorst-WW.

Wat is de regeling vorst-WW?

De regeling houdt in dat werknemers in de bouw een WW-uitkering kunnen krijgen, als zij door vorst niet kunnen werken. U kunt zo een deel van de loonkosten terugkrijgen. De regeling is voor bouwplaatspersoneel en uitvoerend, technisch en administratief personeel (UTA).

Hoe werkt de regeling vorst-WW?

De eerste 5 vorstdagen zijn voor uw rekening. U moet wel melden dat het vriest. Dit doet u met het formulier Melding verzuim wegens vorst bouwsector.

Bij vraag 1.2 op het formulier vragen we om uw loonheffingennummer. U vult hier 3 cijfercodes in.

Melden verzuim wegens vorst bouwsector

U moet het iedere dag melden als uw werknemers door vorst niet kunnen werken. Daarna kunt u voor uw werknemer(s) bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Dit doet u met het formulier Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer. UWV controleert of u zich houdt aan de voorwaarden voor de regeling.

Aanvragen WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Meer informatie over de regeling vorst-WW

Details over de regeling vindt u bij de werkgevers- en werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de cao voor de bouwnijverheid: