Er zijn 4 vormen van betalingsonmacht:

 • De rechter heeft u uitstel van betaling gegeven en wijst een bewindvoerder aan.
 • De rechter verklaart u failliet en wijst een curator aan.
 • Uw bedrijf kan niet meer uit de problemen komen en u krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling. Alleen personen kunnen zo’n regeling krijgen, bedrijven niet.
 • Een andere situatie waarbij u blijvend geen loon meer betaalt. En waarbij het volgende geldt:
  • Er is geen uitzicht op herstel van de betalingen.
  • (Vrijwel) alle werknemers zitten in deze situatie.
  • Schuldeisers worden niet meer betaald.
  • Er is geen uitspraak van de rechter.