Waarom wij geen nettobedrag noemen

Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Hoe hoog het nettobedrag is, hangt namelijk af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.