Waarom wij geen nettobedrag noemen

De hoogte van het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.