Verzekerd voor werknemersverzekeringen

De WW, WAO, WIA en de Ziektewet zijn werknemersverzekeringen en zijn voor iedere werknemer verplicht. Hierdoor bent u verzekerd tegen inkomensverlies als u werkloos, arbeidsongeschikt of ziek wordt.