Ik maak al gebruik van premiekortingen voor mijn werknemer

Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer geldt een overgangsregeling. Maakt u al gebruik van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan heeft u sinds 1 januari 2018 misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV).

U ontvangt dan per werknemer het LKV voor de periode dat u nog recht zou hebben op de premiekorting. Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling, heeft u voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel geen doelgroepverklaring LKV nodig.

Let op: de premiekorting jongere werknemer is vanaf 1 januari 2018 vervallen. Heeft u jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst? Dan heeft u voor deze werknemers misschien recht op het jeugd-LIV.

Voorbeeld

U heeft op 1 juli 2015 een oudere werknemer van 56 jaar of ouder aangenomen. U heeft maximaal 3 jaar recht op de premiekorting oudere werknemer tot 1 juli 2018. Sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling. Vanaf 1 januari 2018 heeft u dan nog met terugwerkende kracht 6 maanden recht op het LKV.

Heeft deze werknemer tijdens het dienstverband onbetaald verlof opgenomen? Dan heeft dit geen invloed op de resterende duur voor het LKV.