U heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Uw werknemer heeft op dit moment een dienstverband bij u en ontvangt loon voor het werk dat hij bij u doet. Dit wordt ook wel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genoemd.
  • Uw werknemer is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen.
  • Uw werknemer had een gemiddeld uurloon tussen € 10,48 en € 13,12 in 2021, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43 in 2022*, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 12,04 en € 15,06 in 2023.
  • Uw werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • Uw werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

*Het bedrag voor 2022 is verhoogd met terugwerkende kracht. Dit is een compensatie van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023.

Ik heb recht op het LIV en het LKV

Als u voor een werknemer recht heeft op het loonkostenvoordeel LIV en het LKV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog, dan wordt alleen het LKV betaald.

Voor meer informatie over de Wtl, bekijk onderstaande video of de infographic Toelichting Wet tegemoetkomingen loondomein (pdf, 179 kB).