Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren die hij ziek was of met verlof was. Ook betaald meerwerk en overwerk valt onder verloonde uren. Zorg ervoor dat u in de loonaangifte de verloonde uren goed invult. Als u geen verloonde uren opgeeft in de loonaangifte, kunnen wij het gemiddelde uurloon niet berekenen. Dan loopt u het jeugd-LIV misschien helemaal of voor een deel mis. Op de site van de Belastingdienst leest u meer hierover in de Memo verloonde uren.

Bent u salarisprofessional? En heeft u vragen over het invullen van de aangifte loonheffingen? Meld u dan aan bij Forum Salaris.

Let op: de eis van minimaal 1.248 verloonde uren geldt alleen voor het LIV en niet voor het jeugd-LIV.