Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

U heeft recht op een tegemoetkoming

Als u recht heeft op 1 of meer tegemoetkomingen, dan sturen wij u uiterlijk 14 maart eerst een voorlopige berekening. Hierbij ontvangt u specificaties over het jaar ervoor. U ziet daarin voor welke werknemer(s) u recht heeft en welk bedrag daarbij hoort.

Voor een toelichting op de specificatie bij de voorlopige berekening, bekijkt u het voorbeeld van de specificatie.

Controleer de voorlopige berekening

Controleer de voorlopige berekening goed. Als de gegevens in uw aangiften niet kloppen, dan ontvangt u de tegemoetkoming(en) misschien gedeeltelijk of helemaal niet. Als de berekening niet klopt, dan kunt u uw aangiften tot en met 1 mei wijzigen.

Definitieve berekening

De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van de tegemoetkoming(en) en betaalt de tegemoetkoming(en) binnen 6 weken. Heeft u vragen over de definitieve berekening of wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten