Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor oproepovereenkomsten.

Minimale termijn voor oproepen van uw werknemer

U moet een oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Zegt u een oproep binnen 4 dagen af? Dan moet u de oproepkracht de uren betalen waarvoor hij was opgeroepen. In een cao kan deze periode van 4 dagen worden ingekort tot 1 dag. De oproepkracht kan ontslag nemen met een opzegtermijn van 4 dagen (of 1 dag als dit in de cao staat).

Nieuw contract na 12 maanden

Na 12 maanden moet u uw werknemer een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren. Het aantal uren baseert u op het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het jaar ervoor. Werkte uw oproepkracht op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden? Dan moet u hem vóór 1 februari 2020 een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren aanbieden.

Op rijksoverheid.nl: Welke contracten zijn er voor oproepkrachten? vindt u meer informatie over de nieuwe regels voor oproepovereenkomsten.