Sinds 1 januari 2020 kunt u 3 tijdelijke contracten met een werknemer aangaan in maximaal 36 maanden. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 was het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 24 maanden aan te gaan. In uw cao kunnen afwijkende regels voor tijdelijke contracten staan.

Op rijksoverheid.nl: Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract? vindt u meer informatie over de ketenregeling arbeidsovereenkomsten.