Kunt u aantonen (met controleerbare cijfers en andere informatie) dat uw bedrijf pas later omzet is gaan maken dan de inschrijvingsdatum van de KVK? En valt u in een andere referentieperiode wanneer u als startdatum uitgaat van de eerste dag van de eerste maand waarin u omzet had? Dan kunt u die andere referentieperiode gebruiken om uw omzetverlies in november en december 2021 te bepalen.

Neem de eerste dag van de eerste omzetmaand als startdatum

Neem in dit geval als startdatum niet uw KVK-inschrijfdatum, maar de eerste dag van de eerste maand waarin u omzet had. Zoek in de tabel hierboven welke referentieperiode bij die datum hoort en hoe u het omzetverlies berekent.

Bijvoorbeeld:

  • Was uw KVK-inschrijvingsdatum 1 februari 2020, maar had uw bedrijf pas omzet vanaf juni 2020? Neem dan 1 juni 2020 als startdatum.
  • Bij startdatum 1 juni 2020 hoort volgens de tabel hierboven de referentieperiode: juli tot en met oktober 2021. Bij de referentieperiode staat ook hoe u het omzetverlies berekent.