Waarom is mijn aanvraag afgewezen?

Als wij uw aanvraag afwijzen, dan ontvangt u daarover een brief. Daarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.

Uw aanvraag kan om verschillende redenen worden afgewezen. Bijvoorbeeld omdat u volgens ons geen loonkosten had. Hier zijn verschillende oorzaken voor:

  • U heeft geen loonkosten gehad in de maand februari 2021. In de zesde aanvraagperiode kijken we voor de berekening van de tegemoetkoming naar de loonsom in februari 2021. Hierbij gaan we uit van de gegevens die op 15 april 2021 bij ons bekend waren.
  • Er was in februari 2021 geen loon waarover u sociale premies heeft betaald. Bijvoorbeeld: een directeur-grootaandeelhouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en betaalt geen sociale premies over zijn loon. Zijn loon telt daarom niet mee.
  • U heeft uw loonaangifte te laat gedaan. Wij gaan uit van de gegevens die op 15 april 2021 bij ons bekend waren.
  • Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.