Voor welke werknemers geldt de NOW-regeling?

Voor alle werknemers die op de loonlijst staan en voor wie u sociale premies betaalt. Hieronder vallen zowel werknemers met een vast contract, als werknemers met een flexibel contract, zoals een oproep- of nul-urencontract.

Let op: U vraagt geen tegemoetkoming aan voor uitzendkrachten. Zij staan namelijk niet op uw loonlijst. Uitzendbedrijven kunnen zelf een tegemoetkoming aanvragen om het loon van hun uitzendkrachten door te betalen.