Als u onderdeel van een concern bent

Als het concern waar u onderdeel van bent meer dan 20% omzetverlies heeft, dan kunt u een aanvraag doen op concernniveau. De periode en het percentage omzetverlies moeten dan overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee. Heeft het concern minder dan 20% omzetverlies, dan kunt u mogelijk een aanvraag doen op werkmaatschappijniveau. Er gelden dan wel aanvullende voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een overeenkomst nodig over werkbehoud met een vakbond. Of een andere vertegenwoordiging van werknemers als u minder dan 20 werknemers heeft. Op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vindt u meer informatie.