Over welke maanden bereken ik mijn percentage omzetverlies?

Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de vierde aanvraagperiode.

Rekenhulp Omzetverlies

Om uw omzetverlies te berekenen, kunt u de Rekenhulp Omzetverlies gebruiken.

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

  • Neem uw totale omzet van 2019.
  • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.

Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hieronder met dit bedrag.

Heeft u geen tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode?

Als u voor het eerst NOW aanvraagt of als er geen tegemoetkoming voor de vierde aanvraagperiode is toegekend, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

  1. 1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni 2021.
  2. 1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli 2021.
  3. 1 juni: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over juni, juli en augustus 2021.

Let op: de gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht, kunt u niet meer aanpassen.

Nieuw bedrijf of bedrijf overgenomen

Bent u tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gestart met een bedrijf? Dan gaat u uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand. Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Heeft u tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen? Dan mag u kiezen over welke periode u uw omzet berekent. Dit kan uw omzet in 2019 zijn, of de omzet vanaf de overname tot en met 29 februari 2020.

Minimaal 1 maand omzet in referentieperiode

Bij de definitieve berekening (die u later aanvraagt) vult u uw daadwerkelijke percentage omzetverlies in. Daarvoor vergelijkt u uw omzet in de periode waarover u omzetverlies verwacht, met uw omzet in de referentieperiode. Om dat te kunnen doen, heeft u minimaal 1 volledige kalendermaand omzet nodig tot en met 29 februari 2020. Als bij de definitieve berekening van de tegemoetkoming blijkt dat u geen volledige maand omzet heeft, dan heeft u geen recht op een tegemoetkoming. U moet het voorschot dan terugbetalen.