De bedoeling van de NOW-regeling is dat de loonsom in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt zoveel mogelijk gelijk blijft. Uw loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw tegemoetkoming. Is uw loonsom met meer dan 10% gedaald? Dan kan uw tegemoetkoming ook lager uitvallen. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is van de lagere loonsom en of u als werkgever die lagere loonsom had kunnen voorkomen. Een van uw werknemers kan bijvoorbeeld met pensioen zijn gegaan, of ontslag hebben genomen vanwege een andere baan. In beide gevallen is de definitieve tegemoetkoming lager. Hoe dat kan, leggen we uit in de video hieronder.

Loonsom nul

Als uw opgetelde loonsom over april, mei en juni 2021 €0 is, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming ook vastgesteld op €0. Bij een loonsom van €0 heeft u de tegemoetkoming niet gebruikt waarvoor deze bedoeld is, namelijk om het loon van uw werknemers door te betalen. In de rekenvoorbeelden hieronder ziet u welke gevolgen een lagere loonsom kan hebben voor de definitieve hoogte van de tegemoetkoming.

In de rekenvoorbeelden hieronder ziet u welke gevolgen een lagere loonsom kan hebben voor de definitieve hoogte van de tegemoetkoming.