Met de rekenhulp Omzetverlies berekent u het percentage omzetverlies voor de vijfde aanvraagperiode NOW (april, mei en juni 2021).

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

  • Neem uw totale omzet van 2019.
  • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
  • Vergelijk uw omzet in de door u gekozen periode met dit bedrag.

In de volgende situaties geldt een andere referentieperiode:

  • U bent tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gestart met uw bedrijf. U gaat dan uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname, tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.
  • Ook bij een fusie, afstoting of wijziging van rechtsvorm volgens de Wet overgang van onderneming gaat u uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname, tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.
  • Uw bedrijf heeft tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel overgenomen. In dit geval kunt u kiezen: u gaat uit van de omzet over 2019, of u gaat uit van de omzet vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.