Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag tegemoetkoming NOW, kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op onze beslissing staat. Let op: ook als u contact met ons opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken gelden.

Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing?

U kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Op uwv.nl/bezwaar vindt u alle informatie over bezwaar maken. Maakt u online bezwaar via het werkgeversportaal, kies dan voor kantoor ‘B&B NOW’. Maakt u op papier bezwaar, stuur uw bezwaarschrift dan naar:

UWV
Bezwaar en Beroep NOW
Postbus 59602
1040 LC AMSTERDAM

Zet in uw bezwaarschrift altijd uw telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen u bezwaar maakt.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn bezwaar?

Zodra wij uw bezwaar ontvangen hebben, krijgt u binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Als wij uw bezwaar in behandeling nemen, ontvangt u binnen 6 weken een beslissing. Let op: dit is de maximale wettelijke beslistermijn. Wij doen er alles aan om sneller op uw bezwaar te reageren.