Waarom is mijn aanvraag afgewezen, terwijl ik wel loonkosten had?

Let op: deze informatie gaat over de tweede aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 31 augustus 2020 gesloten.

Uw aanvraag kan om verschillende redenen worden afgewezen. Een mogelijke reden is dat u volgens ons geen loonkosten had. Hier zijn verschillende oorzaken voor:

  • U heeft geen loonkosten gehad in de maand maart 2020 (of november 2019). In de tweede aanvraagperiode kijken we voor de berekening van de tegemoetkoming eerst naar de loonsom in maart 2020. Als die gegevens ontbreken, dan kijken we naar de loonsom in november 2019. In beide gevallen gaan wij uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bij ons bekend waren.
  • Er was in maart 2020 (of november 2019) geen loon waarover u sociale premies heeft betaald. Bijvoorbeeld: een directeur-grootaandeelhouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en betaalt geen sociale premies over zijn loon. Zijn loon telt daarom niet mee.
  • U heeft uw loonaangifte te laat gedaan. Wij gaan uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bij ons bekend waren.

Als wij uw aanvraag afwijzen, dan ontvangt daarover een brief. Daarin staat precies waarom uw aanvraag is afgewezen.