Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van NOW?

Let op: deze informatie gaat over de tweede aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 31 augustus 2020 gesloten.

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 4 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden. Bijvoorbeeld:

 • De eerste aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgeven over april, mei en juni.
 • Voor de tweede aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.

Als u nu voor het eerst NOW aanvraagt, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 1. 1 juni: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over juni, juli, augustus en september.
 2. 1 juli: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.
 3. 1 augustus: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over augustus, september, oktober en november.

Let op: De gekozen 4 maanden waarin u omzetverlies verwacht, kunt u niet meer aanpassen.

Berekening omzetverlies

Om uw omzetverlies te berekenen, kunt u de rekenhulp gebruiken.

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

 • Neem uw totale omzet van 2019.
 • Deel dit bedrag door 3. Dit is de gemiddelde omzet over 4 maanden.
 • Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Misschien geldt het volgende voor u:

 • U bent gestart met een bedrijf of u heeft een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen tussen 1 januari 2019 en uiterlijk 1 februari 2020: u kunt uitgaan van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.
 • U bent een onderneming met Nederlandse en buitenlandse dochters: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands sv-loon hebben, telt u dan niet mee.
 • Uw bedrijf heeft tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel afgestoten: u rekent dan het omzetverlies vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

Bekijk hieronder het voorbeeld voor de berekening van het omzetverlies.