Voor welke werknemers vraag ik NOW aan?

Let op: deze informatie gaat over de tweede aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 31 augustus 2020 gesloten.

De regeling geldt voor het loon waarover sociale premies worden betaald. Dat betekent dat de regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kunt u dus doorbetalen. Want in de loonsom die wij gebruiken voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. Betaal werknemers met een flexibel contract het loon dat u in maart 2020 (of november 2019) heeft betaald.

Let op: opdrachtgevers krijgen de tegemoetkoming niet voor uitzendkrachten, omdat zij niet op de loonlijst staan. Maar uitzendbedrijven kunnen wel zelf een aanvraag doen.