Tweede aanvraagperiode NOW: wat is er veranderd?

Voor de tweede aanvraagperiode NOW is het volgende veranderd ten opzichte van de eerste aanvraagperiode NOW:

Periode tegemoetkoming

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Plichten

De volgende plichten zijn erbij gekomen:

 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in bij UWV? Dan verlagen wij de aan u toegekende subsidie met 5%.
  Wij verlagen de tegemoetkoming níet als u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers.
  Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan verlagen wij de tegemoetkoming ook niet als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Berekening

Het volgende is veranderd in de berekening:

 • Het percentage omzetverlies berekenen we over 4 maanden in plaats van 3 maanden. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.
 • We gaan uit van de loonsom van maart 2020 (of november 2019). Dit is de meest recente maand waarover we de loongegevens hebben.
  Wij hebben ervoor gekozen om voor de hoogte van het voorschot de loonsom van maart 2020 als basis te nemen. Dit omdat maart 2020 de meest recente maand is waarover wij volledige loongegevens beschikbaar hebben in onze polisadministratie. Als de loonsom van maart 2020 niet in onze polisadministratie staat, gaan wij uit van de loonsom van november 2019. In beide gevallen gaan wij uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bij ons bekend waren.

Akkoord voor publicatie

Als u NOW aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals uw adres, worden dus niet openbaar gemaakt.

Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV dit op de website. Dit geldt ook als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft aangevraagd. Het kabinet moet namelijk transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

Ontslag

Als u van 30 mei tot en met 30 september voor werknemers ontslag aanvraagt bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan doen we het volgende:

 • We nemen 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie u ontslag aanvraagt. En dit vermenigvuldigen we met 3 (en niet met 4).
 • Dit bedrag trekken we af van de definitieve tegemoetkoming die u zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.
 • Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in bij UWV? Dan verlagen wij de aan u toegekende tegemoetkoming met 5%.
  Wij verlagen de tegemoetkoming níet als u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers.
  Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan verlagen wij de tegemoetkoming ook niet als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Betaling

We betalen de tegemoetkoming in 2 keer:

 • De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden.
 • De tweede betaling krijgt u ongeveer 2 maanden daarna. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden.