Hoe vraag ik NOW aan? (checklist: welke gegevens heb ik nodig?)

Let op: deze informatie gaat over de tweede aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 31 augustus 2020 gesloten.

U kunt een tegemoetkoming NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat op onze website staat. Houd deze gegevens bij de hand:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel telefoonnummer), e-mail, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer.
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De 4 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling.
  Dit is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding).
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • U de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest.
 • U begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag.
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
 • U akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • U bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

Hebben wij nog aanvullende informatie nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen? Dan ontvangt u van ons een beveiligd e-mailbericht via ZIVVER. Hoe dit werkt leest u bij Beveiligd mailen met UWV via ZIVVER.