Wat zijn mijn plichten als ik NOW aanvraag?

Let op: deze informatie gaat over de tweede aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 31 augustus 2020 gesloten.

Als u een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kunt u gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 • Als u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag indient bij UWV: we verlagen de tegemoetkoming met 5%. We verlagen de tegemoetkoming niet met 5% als u:
  • met de vakbond(en) of andere werknemersvertegenwoordiging een akkoord bereikt over de ontslagaanvraag;
  • als u geen akkoord heeft bereikt: u en uw werknemersvertegenwoordiging hebben een verzoek ingediend bij de Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid. Dit is een verzoek om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Dit verzoek mag u niet hebben ingetrokken op het moment dat u de tweede NOW-tegemoetkoming aanvroeg.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. 
 • Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot.
  Bij de aanvraag van een definitieve berekening is een accountantsverklaring alleen verplicht in de volgende situaties: 
  • Bij een voorschot van €100.000 of meer. 
  • Bij een definitieve tegemoetkoming van €125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot). 
  Stuur ons achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als wij vermoeden dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kunnen wij besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Ontvangt u loonkostensubsidie voor een werknemer?

Let op: als u loonkostensubsidie voor een werknemer ontvangt, dan hoeft u de gemeente waarin de werknemer woont niet te informeren over uw aanvraag NOW.