Kan ik mijn aanvraag tegemoetkoming NOW nog wijzigen?

Na het aanvragen van de tegemoetkoming NOW kunt u sommige gegevens nog wijzigen. Hieronder leest u hoe u dit doet. Een aantal gegevens kan niet meer worden gewijzigd.

Omzetverlies

Het verwachte percentage omzetverlies kunt u altijd verhogen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Het achteraf verlagen van het verwachte percentage omzetverlies is niet mogelijk. Wel houden we er bij de definitieve berekening rekening mee als het omzetverlies lager uitvalt.

Loonsom

U kunt de loonsom niet wijzigen. Wij gaan uit van de gegevens die u in de loonaangifte aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Als u het niet eens bent met de beslissing die u van ons heeft ontvangen, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt, leest u in de brief met de beslissing.

Loonheffingennummer

Na uw aanvraag kunt u het loonheffingennummer niet meer wijzigen. Heeft u op een verkeerd loonheffingennummer een aanvraag gedaan? Dan kunt u deze aanvraag wel intrekken. Daarna kunt u een nieuwe aanvraag doen op het juiste loonheffingennummer.

U trekt de aanvraag in door ons een brief te sturen. Daarin legt u uit waarom u uw aanvraag wilt intrekken. Stuur een kopie van de beslissing op uw aanvraag mee. Ons adres is:

UWV
Postbus 90055
5600 PH EINDHOVEN

Let op: als u uw aanvraag intrekt en al een bedrag heeft ontvangen, dan moet u dit aan ons terugbetalen.

Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief waarin staat wat u verder moet doen.

Aanvraag intrekken of betalingen stopzetten

Wilt u de aanvraag intrekken of de betalingen stopzetten? Stuur ons dan een brief waarin u uitlegt waarom u geen gebruik meer van de NOW wilt maken. Stuur een kopie van de beslissing op uw aanvraag mee. Ons adres is:

UWV
Postbus 90055
5600 PH EINDHOVEN

Let op: als u uw aanvraag intrekt en al een bedrag heeft ontvangen, dan moet u dit aan ons terugbetalen. Zet u de betalingen stop? Dan hoeft u ons niet meteen terug te betalen. Bij de definitieve berekening bepalen wij hoeveel u nog krijgt of moet terugbetalen.

Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief waarin staat wat u verder moet doen.