Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Let op: deze informatie gaat over de tweede aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 31 augustus 2020 gesloten.

Voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming (het voorschotbedrag en de tegemoetkoming waar u na definitieve berekening recht op heeft) kunt u de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. Bij de berekening gaan we uit van de totale loonsom exclusief vakantiegeld, 13e maand of eindejaarsuitkering. De berekening gaat op deze manier:

 1. We nemen uw totale loonsom van maart 2020.
  Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 mei 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand.

  Als u per 4 weken betaalt: we verhogen de loonsom van uw derde 4-wekenperiode in 2020 (24 februari tot en met 22 maart) met 8,33%. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel maart.

  Als de loonsom van maart 2020 nog niet bekend is, dan gaan we uit van de loonsom van november 2019. Of als u per 4 weken betaalt: de twaalfde 4-wekenperiode van 2019 (4 november tot en met 1 december).

 2. De totale loonsom van maart verhogen we met 40%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten te compenseren.

 3. We nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.

 4. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan.

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. Dit voorschot betalen we in 2 keer. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stoppen wij de betaling.

Achteraf berekenen we met uw definitieve loonsom en omzetverlies de definitieve tegemoetkoming. Daarna vergelijken we de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald. Is de loonsom lager dan u bij het voorschot had berekend? Dan krijgt u ook minder tegemoetkoming. Als u te veel heeft ontvangen, dan moet u dit terugbetalen. Als u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u een nabetaling van ons.

De definitieve loonsom is uw daadwerkelijke loonsom over juni tot en met september 2020. Maar niet als dit bedrag hoger blijkt te zijn dan 4 keer de loonsom van maart 2020. Dan gaan wij uit van 4 keer de loonsom van maart 2020.

Bekijk hieronder het voorbeeld voor de berekening van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming.