Kwijtschelding tegemoetkoming NOW

U kunt altijd een verzoek om kwijtschelding doen. Maar in het algemeen geldt dat wij een openstaande NOW-schuld niet mogen kwijtschelden, ook niet voor een deel.

Als u een bedrag moet terugbetalen, dan kunt u een betalingsregeling afspreken.

Lukt het u niet om het bedrag terug te betalen?

Terugbetalen in termijnen of een betaalpauze

Als het u niet lukt om het bedrag in 1 keer terug te betalen, dan kunt u met ons een betalingsregeling afspreken. U mag de terugbetaling spreiden over maximaal 60 maandelijkse termijnen. Ook kunt u uitstel van betaling aanvragen voor maximaal 12 maanden.

Voorwaarden voor kwijtschelding voor werkgevers en bedrijven

Kwijtschelding vragen kan in de volgende situaties:

  • U wilt uw bedrijf beëindigen en openstaande schulden terugbetalen.
  • U wilt zonder schulden doorgaan met uw bedrijf.

Wij kunnen meewerken aan een verzoek om kwijtschelding als uw bedrijf voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

1. U laat zien dat het afbetalen van uw schulden het einde van uw bedrijf betekent.

Uw bedrijf heeft zo veel schulden dat uw bedrijf niet door kan gaan als u alle schulden afbetaalt. Geef in uw verzoek aan waarom uw bedrijf niet door kan gaan als de hoeveelheid schulden van uw bedrijf niet minder wordt. Wij beoordelen de redenen die u geeft en kijken hoe ze met elkaar in verband staan. Ook kijken we naar uw hele situatie. Bij onze beoordeling houden we er rekening mee dat u een betalingsregeling met ons kunt afspreken voor het terugbetalen van uw tegemoetkoming.

Stuur met uw verzoek om kwijtschelding ook stukken uit uw boekhouding mee als bewijs van uw situatie. Wij onderzoeken deze stukken en beoordelen of u uw NOW-schuld echt niet kunt terugbetalen op het moment dat u vraagt om kwijtschelding. Of dat u de tegemoetkoming misschien op een later moment wel kunt terugbetalen.

2. De hoogte van uw totale NOW-schuld is duidelijk.

U moet dus de definitieve berekening hebben aangevraagd over alle aanvraagperiodes waarover u een voorschot heeft ontvangen. Heeft u dit nog niet gedaan? Of heeft u nog geen beslissing ontvangen over alle aanvraagperiodes waarover u een definitieve berekening heeft aangevraagd? Zet dan duidelijk in uw verzoek hoe u tot een goede schatting van het bedrag bent gekomen. En wie deze schatting heeft gemaakt.

Heeft u de definitieve berekening niet aangevraagd over 1 of meerdere aanvraagperiodes? Dan moet u het hele voorschot over deze aanvraagperiode(s) terugbetalen. Dit bedrag telt dan ook mee als uw NOW-schuld. Wilt u toch nog een definitieve berekening aanvragen? Zet dat dan in uw verzoek.

3. De financieel-economische situatie van uw bedrijf is duidelijk.

In uw verzoek om kwijtschelding moet staan wat de liquidatiewaarde en de reorganisatiewaarde van uw bedrijf is. Ook moet in het verzoek staan wat de huidige stand van zaken is én wat het toekomstperspectief van uw bedrijf is.

Stuur de volgende informatie mee:

  • Een duidelijke toelichting hoe de financiële problemen van uw bedrijf zijn ontstaan.
  • Welke maatregelen u heeft genomen om de financiële problemen op te lossen.
  • De jaarstukken van de afgelopen 2 boekjaren.
  • De meest recente cijfers van het huidige of het lopende boekjaar.
  • De liquiditeitsprognose voor (minimaal) de komende 2 jaar met en zonder schuldsanering. Geef ook aan wat hierbij de uitgangspunten waren en wat de overwegingen voor deze prognose waren.
  • De berekening van de reorganisatiewaarde. Geef aan op basis van welke uitgangspunten en overwegingen u tot deze reorganisatiewaarde bent gekomen.
  • De berekening van de liquidatiewaarde. Geef aan op basis van welke uitgangspunten en overwegingen u tot deze liquidatiewaarde bent gekomen.
  • Een 403-verklaring of andere garantstelling, als u die heeft.

4. Er is een compleet overzicht van uw schuldeisers en alle schulden.

Zet in uw verzoek wie al uw schuldeisers zijn en hoe hoog uw schuld bij hen is. Geef ook aan wat u aan al uw andere schuldeisers heeft voorgesteld om uw schulden bij hen af te lossen. Neem op welke schulden en schuldeisers buiten het akkoord blijven. En geef aan waarom deze niet in het akkoord zijn opgenomen.

5. Er is geen sprake van fraude of misbruik van de tegemoetkoming NOW.

Als bekend is dat u fraude heeft gepleegd met de NOW of misbruik heeft gemaakt van de tegemoetkoming, wijzen wij uw verzoek om kwijtschelding altijd af.

Let op: Als u een Msnp-traject volgt, dan gelden aanvullende voorwaarden voor kwijtschelding van uw NOW-schuld.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op

Stuur ons zo snel mogelijk een concept van uw verzoek. Dat geeft ons meer tijd om uw verzoek te beoordelen. En de mogelijkheid om met u te overleggen over eventuele aanpassingen.

Hoe u contact met ons opneemt

Als u vragen heeft, kunt u bellen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Uw verzoek om kwijtschelding kunt u per post sturen naar:
UWV
Uitkeren VFV administratie Leeuwarden
NOW
Postbus 287
8901 BB Leeuwarden

Als u een verzoek om kwijtschelding doet, dan nemen we zo snel mogelijk een beslissing. Dit doen we altijd binnen 8 weken. Heeft u eerder een beslissing nodig? Bel ons dan zo snel mogelijk.

U kunt in bezwaar gaan tegen onze beslissing. Hoe u dat doet leest u op Niet eens met de beslissing.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten