Wat zijn mijn plichten als ik NOW aanvraag?

Let op: deze informatie gaat over de eerste aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 6 juni 2020 gesloten.

Als u een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

  • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
  • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
  • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
  • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
  • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
  • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
  • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
  • Stuur ons achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. Wij laten nog op onze website weten hoe u deze verklaring moet aanleveren.
  • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als wij vermoeden dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kunnen wij besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Ontvangt u loonkostensubsidie voor een werknemer?

Let op: als u loonkostensubsidie voor een werknemer ontvangt, dan hoeft u de gemeente waarin de werknemer woont niet te informeren over uw aanvraag NOW. Eerder stond in de lijst hierboven dat u dit wel moest doen. Maar het kabinet heeft besloten om deze plicht te verwijderen.