Wat gebeurt er met de werktijdverkorting?

De regeling werktijdverkorting is gestopt en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Heeft u al een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

U heeft al een vergunning gekregen

Als u al een ontheffing (vergunning) voor werktijdkorting heeft gekregen, kunt u voor 1 periode van 6 weken gebruikmaken van werktijdverkorting. Maar als deze periode is afgelopen, kunt u geen verlenging aanvragen. U kunt dan een tegemoetkoming NOW aanvragen.

Werktijdverkorting en NOW aangevraagd

Krijgt u al een uitkering voor werktijdverkorting en heeft u ook een tegemoetkoming NOW aangevraagd? Dan verrekenen wij de uitkering voor werktijdverkorting achteraf met de definitieve tegemoetkoming.