Wat gebeurt er met de werktijdverkorting?

Let op: deze informatie gaat over de eerste aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 6 juni 2020 gesloten.

De regeling werktijdverkorting is gestopt en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Heeft u al een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

U heeft al een vergunning gekregen

Als u al een ontheffing (vergunning) voor werktijdkorting heeft gekregen, kunt u voor 1 periode van 6 weken gebruikmaken van werktijdverkorting. Maar als deze periode is afgelopen, kunt u geen verlenging aanvragen. U kunt dan NOW aanvragen.

U heeft nog geen vergunning gekregen

Als u nog geen ontheffing (vergunning) voor werktijdverkorting heeft gekregen, dan wordt uw aanvraag niet meer in behandeling genomen. De aanvraag wordt gezien als een NOW-aanvraag. Maar omdat de aanvraag dan niet compleet is, ontvangt u een bericht daarover. Daarin wordt u gevraagd om aanvullende informatie te geven. Dit betekent dat u het volledige formulier voor de aanvraag van de tegemoetkoming NOW moet invullen.

Werktijdverkorting en NOW aangevraagd

Krijgt u al een uitkering voor werktijdverkorting en heeft u ook NOW aangevraagd? Dan verrekenen wij de uitkering voor werktijdverkorting achteraf met de definitieve tegemoetkoming NOW.