Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?

Let op: deze informatie gaat over de eerste aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 6 juni 2020 gesloten.

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag tegemoetkoming NOW, kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op onze beslissing staat.

Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing?

U kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Als u op papier bezwaar maakt, stuur het bezwaarschrift dan naar:

UWV
Bezwaar en Beroep
Postbus 90055
5600 PH EINDHOVEN

Zet in uw bezwaarschrift altijd uw telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen u bezwaar maakt.

Wanneer krijg ik reactie op mijn bezwaar?

Zodra wij uw bezwaar ontvangen hebben, krijgt u binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Als wij uw bezwaar in behandeling nemen, ontvangt u binnen 6 weken een beslissing. Let op: dit is de maximale wettelijke beslistermijn. Wij doen er alles aan om sneller op uw bezwaar te reageren.