Wat zijn de voorwaarden voor de eerste aanvraagperiode?

Let op: deze informatie gaat over de eerste aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 6 juni 2020 gesloten.

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

  1. 1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
  2. 1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
  3. 1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

U kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar u kunt ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

  • Neem uw totale omzet van 2019.
  • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
  • Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Als uw bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of begin 2020, dan geldt er een andere berekening. Bel ons dan voor meer informatie.

Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands SV-loon hebben, telt u niet mee.

Bekijk hieronder het voorbeeld voor de berekening van het omzetverlies. Of bekijk de rekenhulp voor de berekening van het omzetverlies.