Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Rekenvoorbeeld berekening tegemoetkoming NOW

Let op: deze informatie gaat over de eerste aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 6 juni 2020 gesloten.

 • Werkgever Y verwacht over 3 maanden een omzetverlies van 40%.
 • De totale loonsom over januari 2020 is € 76.923
 • Dit bedrag verhogen we met 30%. Dat is € 100.000.

Berekening voorschot tegemoetkoming:

 • We nemen 40% van € 100.000. Dat is € 40.000.
 • De tegemoetkoming per maand is 90% van € 40.000. Dat is € 36.000 per maand.
 • 80% van deze € 36.000 betalen we als voorschot. Werkgever Y ontvangt dus 3 maanden lang € 28.800 per maand.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij minder omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is 30%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 30.000 euro. Dat is € 27.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 28.800 betaald.
 • Werkgever Y heeft dus per maand € 1.800 te veel voorschot gehad.
 • Hij moet dus 3 x € 1.800 terugbetalen. Dat is € 5.400.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij meer omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is 50%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 50.000 euro. Dat is € 45.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 28.800 betaald.
 • Werkgever Y heeft dus per maand € 16.200 te weinig voorschot gehad.
 • Hij ontvangt dus nog 3 x € 16.200. Dat is € 48.600.

Definitieve tegemoetkoming bij gelijk omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is gelijk aan het verwachte omzetverlies: 40%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 40.000. Dat is € 36.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 28.800 betaald.
 • Werkgever Y ontvangt dus nog 3 x € 7.200. Dat is € 21.600.