Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Let op: deze informatie gaat over de eerste aanvraagperiode NOW. Deze periode is vanaf 6 juni 2020 gesloten.

Voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming (het voorschotbedrag en de tegemoetkoming waar u na definitieve berekening recht op heeft) kunt u de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. De berekening gaat op deze manier:

 1. We nemen uw totale loonsom van januari 2020.
  Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 maart 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand.

  Als u per 4 weken betaalt: we verhogen de loonsom van uw eerste 4-wekenperiode in 2020 (1 tot en met 26 januari) met 8,33%. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel januari.

  Als de loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan gaan we uit van de loonsom van november 2019. Of als u per 4 weken betaalt: de twaalfde 4-wekenperiode van 2019 (4 november tot en met 1 december).

 2. De totale loonsom van januari verhogen we met 30%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.

 3. We nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.

 4. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan.

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. Dit voorschot betalen we 3 maanden lang iedere maand. Hier kunnen we van afwijken en in 1 of 2 keer betalen. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stoppen wij de betaling.

Achteraf berekenen we met uw definitieve omzetverlies de definitieve tegemoetkoming. Dat doen we op deze manier:

 • We berekenen de definitieve tegemoetkoming. Dat doen we met uw definitieve omzetverlies en met uw definitieve loonsom. Daarbij vergelijken wij uw loonsom van maart, april en mei 2020 met uw loonsom van januari 2020:
  • Is de opgetelde loonsom van maart, april en mei hoger dan 3 keer de loonsom van januari? Dan gaan we uit van de loonsom van maart, april en mei. Hierbij is de loonsom van maart altijd de maximale loonsom. Dus als de loonsom van april en/of mei hoger is dan de loonsom van maart, dan gaan we voor april en/of mei ook uit van de loonsom van maart.
  • Is de opgetelde loonsom van maart, april en mei niet hoger dan 3 keer de loonsom van januari? Dan gaan we uit van de loonsom van januari.
 • We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
 • Als uw definitieve omzetverlies lager was, dan heeft u te veel ontvangen. Dan moet u dit terugbetalen. Als uw definitieve omzetverlies hoger was, dan heeft u te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling van ons.

Bekijk hieronder het voorbeeld voor de berekening van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming.