Wanneer heb ik een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig?

Of u een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met uw aanvraag definitieve berekening NOW, hangt af van de hoogte van uw voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of u een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan. Bekijk het overzicht van de verschillende verklaringen.

verklaringen-definitieve-berekening-now-1 (pdf, 47 kB)

Een accountantsverklaring is verplicht:

  • bij een voorschot van € 100.000 of meer;
  • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot);
  • voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern. Hiervoor geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is;
  • bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig.

Een derdenverklaring is verplicht:

  • bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000;
  • bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Heeft u vragen over de accountantsverklaring of derdenverklaring? Op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vindt u meer informatie.

Gebruik de rekenhulp Simulatie NOW

Met de rekenhulp Simulatie NOW kunt u uitrekenen hoe hoog uw definitieve tegemoetkoming ongeveer wordt. Zo kunt u zien of u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft voor uw aanvraag definitieve berekening NOW. Als u al een accountantsverklaring heeft, is een derdenverklaring niet nodig.