Hoe gaat de definitieve berekening NOW?

Op de pagina’s Berekening tegemoetkoming eerste aanvraagperiode en Berekening tegemoetkoming tweede aanvraagperiode leggen we uit hoe de berekening precies gaat. Met de NOW-rekenhulp kunt u berekenen hoe hoog uw tegemoetkoming wordt.

Als uw loonsom lager is geworden

De bedoeling van de NOW-regeling is dat de loonsom in de periode dat u NOW ontvangt zoveel mogelijk gelijk blijft. Is uw loonsom toch lager geworden? Dan kan de definitieve tegemoetkoming ook lager uitvallen. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is van de lagere loonsom en of u als werkgever die lagere loonsom had kunnen voorkomen. Een van uw werknemers kan bijvoorbeeld met pensioen zijn gegaan, of ontslag hebben genomen vanwege een andere baan. In beide gevallen valt de definitieve tegemoetkoming misschien lager uit dan u had verwacht. Hoe dat kan, leggen we uit in de video hieronder.