Het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen onze beslissing op uw aanvraag van het voorschot op de tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode. Als u vragen heeft over uw beslissing kunt u contact opnemen met UWV Telefoon NOW.

Bezwaar maken tegen definitieve berekening

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing over de definitieve berekening van uw tegemoetkoming NOW. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op onze beslissing staat.

Let op: als u contact met ons opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken hetzelfde.

Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing?

U kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Op uwv.nl/bezwaar vindt u alle informatie over bezwaar maken. Maakt u online bezwaar via het werkgeversportaal, kies dan voor kantoor ‘B&B NOW’. Maakt u op papier bezwaar, stuur uw bezwaarschrift dan naar:

UWV Bezwaar en Beroep NOW
Postbus 59602
1040 LC AMSTERDAM

Stuur een kopie mee van de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt. Zet in uw bezwaarschrift ook altijd uw telefoonnummer. Dan kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn bezwaar?

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging per post. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Als wij uw bezwaar in behandeling nemen, dan bellen wij u daarover. In de meeste gevallen ontvangt u binnen 6 weken een beslissing. Als wij meer tijd nodig hebben om uw bezwaar te behandelen, dan nemen we contact met u op.