Wat doe ik als ik het niet eens ben met de beslissing?

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag tegemoetkoming NOW, kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op onze beslissing staat. Let op: als u contact met ons opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken hetzelfde.

Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing?

U kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Op uwv.nl/bezwaar vindt u alle informatie over bezwaar maken. Maakt u online bezwaar via het werkgeversportaal, kies dan voor kantoor ‘B&B NOW’. Maakt u op papier bezwaar, stuur uw bezwaarschrift dan naar:

UWV Bezwaar en Beroep NOW
Postbus 59602
1040 LC AMSTERDAM

Stuur een kopie mee van de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt. Zet in uw bezwaarschrift ook altijd uw telefoonnummer. Dan kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn bezwaar?

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Als wij uw bezwaar in behandeling nemen, nemen wij telefonisch contact met u op. In de meeste gevallen ontvangt u binnen 6 weken een beslissing.