Waarom is mijn aanvraag afgewezen terwijl ik wel loonkosten had?

Let op: deze informatie gaat over de derde aanvraagperiode NOW. Deze periode is sinds 28 december 2020 gesloten.

Uw aanvraag kan om verschillende redenen worden afgewezen. Een mogelijke reden is dat u volgens ons geen loonkosten had. Hier zijn verschillende oorzaken voor:

  • U heeft geen loonkosten gehad in de maand juni 2020 (of april 2020). In de derde aanvraagperiode kijken we voor de berekening van de tegemoetkoming eerst naar de loonsom in juni 2020. Als die gegevens ontbreken, dan kijken we naar de loonsom in april 2020. In beide gevallen gaan wij uit van de gegevens die op 26 augustus 2020 bij ons bekend waren.
  • Er was in juni 2020 (of april 2020) geen loon waarover u sociale premies heeft betaald. Bijvoorbeeld: een directeur-grootaandeelhouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en betaalt geen sociale premies over zijn loon. Zijn loon telt daarom niet mee.
  • U heeft uw loonaangifte te laat gedaan. Wij gaan uit van de gegevens die op 26 augustus 2020 bij ons bekend waren.
  • Uw bedrijf is op of na 2 februari 2020 gestart. U heeft dan geen recht op een tegemoetkoming. Als u tussen 1 februari en 1 april 2020 bent gestart, heeft u mogelijk in de eerste of tweede aanvraagperiode wel een tegemoetkoming ontvangen. Dat was onterecht. U heeft daarover een brief ontvangen.

Als wij uw aanvraag afwijzen, dan ontvangt daarover een brief. Daarin staat precies waarom uw aanvraag is afgewezen.