Waarom is mijn aanvraag afgewezen terwijl ik wel loonkosten had?

Uw aanvraag kan om verschillende redenen worden afgewezen. Een mogelijke reden is dat u volgens ons geen loonkosten had. Hier zijn verschillende oorzaken voor:

  • U heeft geen loonkosten gehad in de maand juni 2020 (of april 2020). In de derde aanvraagperiode kijken we voor de berekening van de tegemoetkoming eerst naar de loonsom in juni 2020. Als die gegevens ontbreken, dan kijken we naar de loonsom in april 2020. In beide gevallen gaan wij uit van de gegevens die op 15 augustus 2020 bij ons bekend waren.
  • Er was in juni 2020 (of april 2020) geen loon waarover u sociale premies heeft betaald. Bijvoorbeeld: een directeur-grootaandeelhouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en betaalt geen sociale premies over zijn loon. Zijn loon telt daarom niet mee.
  • U heeft uw loonaangifte te laat gedaan. Wij gaan uit van de gegevens die op 15 augustus 2020 bij ons bekend waren.

Als wij uw aanvraag afwijzen, dan ontvangt daarover een brief. Daarin staat precies waarom uw aanvraag is afgewezen.