Voor welke werknemers geldt de NOW-regeling?

Let op: deze informatie gaat over de derde aanvraagperiode NOW. Deze periode is sinds 28 december 2020 gesloten.

De NOW-regeling geldt voor alle werknemers die op de loonlijst staan en voor wie u sociale premies betaalt. Hieronder vallen zowel werknemers met een vast als een flexibel contract, zoals een oproep- of nul-urencontract.

Let op: u vraagt geen tegemoetkoming NOW aan voor uitzendkrachten. Zij staan namelijk niet op uw loonlijst. Uitzendbedrijven kunnen zelf een tegemoetkoming NOW aanvragen om het loon van hun uitzendkrachten door te betalen.