Kan ik mijn aanvraag tegemoetkoming NOW nog wijzigen?

Let op: deze informatie gaat over de derde aanvraagperiode NOW. Deze periode is sinds 28 december 2020 gesloten.

U kunt uw aanvraag niet meer intrekken. Dit kon alleen tijdens de maanden waarvoor de tegemoetkoming gold (oktober, november, december 2020). Na het aanvragen van de tegemoetkoming NOW kunt u sommige gegevens nog wel wijzigen. Hieronder leest u hoe u dit doet. Een aantal gegevens kan niet meer worden gewijzigd.

Omzetverlies

Als u het verwachte percentage omzetverlies wilt verhogen, dan kan dat eenmalig tot 6 weken nadat u de beslissingsbrief over het voorschot heeft ontvangen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Het achteraf verlagen van het verwachte percentage omzetverlies is niet mogelijk. Dit corrigeren we pas bij de definitieve berekening.

Loonsom

Wij gaan uit van de loonsom die u in de loonaangifte aan de Belastingdienst heeft doorgegeven. Een eventuele verhoging van de loonsom bij een correctie van de loonaangifte, heeft geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming.

Loonheffingennummer

Na uw aanvraag kunt u het loonheffingennummer niet meer wijzigen. Heeft u op een verkeerd loonheffingennummer een aanvraag gedaan? Dan kunt u deze aanvraag wel intrekken. Daarna kunt u een nieuwe aanvraag doen op het juiste loonheffingennummer. Deze aanvraag moet u dan wel doen voordat de aanvraagperiode is gesloten.