Hoe hoog is de tegemoetkoming NOW?

Rekenvoorbeeld tegemoetkoming NOW

Let op: deze informatie gaat over de derde aanvraagperiode NOW. Deze periode is sinds 28 december 2020 gesloten.

 • Werkgever Y verwacht over 3 maanden een omzetverlies van 40%.
 • De totale loonsom over juni 2020 is € 71.429.
 • Dit bedrag verhogen we met 40% (werkgeverslasten). Dat is € 100.000.

Berekening voorschot tegemoetkoming:

 • We nemen 40% (omzetverlies) van € 100.000. Dat is € 40.000.
 • De tegemoetkoming per maand is 80% van € 40.000. Dat is € 32.000 per maand.
 • 80% van deze € 32.000 betalen we als voorschot. Werkgever Y ontvangt dus 3 maanden lang € 25.600 per maand.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij minder omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is 30%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 80% van € 30.000 euro. Dat is € 24.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 25.600 betaald.
 • Werkgever Y heeft dus per maand € 1.600 te veel voorschot gehad.
 • Hij moet dus 3 x € 1.600 terugbetalen. Dat is € 4.800.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij meer omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is 50%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 80% van € 50.000 euro. Dat is € 40.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 25.600 betaald.
 • Werkgever Y heeft dus per maand € 14.400 te weinig voorschot gehad.
 • Hij ontvangt dus nog 3 x € 14.400. Dat is € 43.200.