Wat doe ik als ik het niet eens ben met de definitieve berekening NOW?

Als u het niet eens bent met onze beslissing over de definitieve berekening van uw NOW-tegemoetkoming, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op onze beslissing staat. Let op: ook als u contact met ons opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken gelden.

Hoe maak ik bezwaar tegen de beslissing?

U kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Op uwv.nl/bezwaar vindt u alle informatie over bezwaar maken. Maakt u online bezwaar via het werkgeversportaal, kies dan voor kantoor ‘B&B NOW’. Maakt u op papier bezwaar, stuur uw bezwaarschrift dan naar:

UWV
Bezwaar en Beroep NOW
Postbus 59602
1040 LC AMSTERDAM

Zet in uw bezwaarschrift altijd uw telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen u bezwaar maakt.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn bezwaar?

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Als wij uw bezwaar in behandeling nemen, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. In de meeste gevallen ontvangt u binnen 6 weken een beslissing.