Wanneer ontvang ik de definitieve berekening NOW?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, dan berekenen wij uw definitieve tegemoetkoming. U ontvangt daarna een brief met een beslissing. Daarin staat welk bedrag u nog krijgt of moet terugbetalen. Het kan ook zijn dat het door u ontvangen voorschot gelijk is aan uw definitieve tegemoetkoming. De verrekening kan vanaf eind november 2020 plaatsvinden.

Wij streven ernaar u de beslissing zo snel mogelijk te sturen. Maar houd er rekening mee dat de berekening van de definitieve tegemoetkoming een ingewikkeld proces is. Als bij de controle van uw omzetverlies blijkt dat extra onderzoek door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodig is, duurt het langer voordat u een reactie krijgt. U ontvangt de beslissing over uw definitieve tegemoetkoming uiterlijk binnen 52 weken na uw aanvraag.