Hoe gaat de definitieve berekening NOW?

Op de pagina’s Berekening tegemoetkoming eerste aanvraagperiode en Berekening tegemoetkoming tweede aanvraagperiode leggen we uit hoe de berekening precies gaat. Met de NOW-rekenhulp kunt u berekenen hoe hoog uw tegemoetkoming wordt.

Als uw loonsom lager is geworden

U bent verplicht om uw loonsom in de periode dat u NOW ontvangt zoveel mogelijk gelijk te houden. Is uw loonsom toch lager geworden, omdat er werknemers uit dienst zijn gegaan, met pensioen zijn gegaan of omdat u contracten niet heeft verlengd? Dan heeft dit gevolgen voor de definitieve tegemoetkoming. Dit leggen we uit in de video hieronder.